Letní škola BIM 2018

Letní škola BIM 2018

Žatec, Česká republika

13. - 16. 9. 2018Organizátor akce: Odborná rada pro BIM

Úvod

Cílem Letní školy BIM modelování v Žatci je vyzkoušet si BIM modelování v praxi, vyzkoušet si jak se pracuje s naskenovanými daty, tzv. mračny bodů od geodetů, naučit se s nimi pracovat a na jejich základě se naučit vytvořit základ pro BIM model stávajícího stavu stavby.

Hlavní témata letní školy

  • 3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ
  • PRÁCE S MRAČNY BODŮ
  • 3D/BIM MODELOVÁNÍ
  • EXPORT DO IFC
  • PRÁCE S IFC MODELY
  • SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ

Doba konání

od ČT 13. 9. do NE 16. 9. 2018

Místo konání

Královské město Žatec, ležící zhruba 75 km severozápadně od Prahy, patří mezi nejstarší města ve střední Evropě. První písemná zmínka pochází z roku 1004. Vznik vrcholně středověkého města završila listina z roku 1265, jíž král Přemysl Otakar II. udělil Žatci významná privilegia. V 15. století patřil Žatec k významným oporám husitského hnutí. V roce 1421 byla pod jeho hradbami poražena vojska II. křížové výpravy. V souvislosti s chmelařskou konjunkturou v 19. století došlo k rozsáhlé modernizaci města. Žatec byl také do roku 1850 sídlem kraje a následně okresního hejtmanství. Historický střed města, prohlášený v roce 1961 památkovou rezervací, nabízí řadu významných staveb a rozmanitost slohů od doby románské po secesi. V památkové rezervaci se nachází kolem 550 staveb různých slohů a svou rozlohou patří mezi největší v ČR.

Účastníci

Letní škola BIM modelování je určena pro studenty a pedagogy středních škol stavebních oborů

Lektoři

Mezi lektory workshopu budou architekti a inženýři, kteří mají zkušenosti s BIM modelováním i geodeti, kteří umí mračna bodů pomocí 3D laserových skenerů pořizovat a umí je optimalizovat a dále s nimi pracovat.

Partneři akce

Ve spolupráci s Žatecký pivovar


Závazná přihláška na letní školu