BIM DAY 2016

Program konference

Výroční konference BIM DAY je tradiční „událostí roku” organizovanou Odbornou radou pro BIM. Cílem výroční konference je opět po roce zrekapitulovat nové trendy ve stavebnictví v souvislosti se zaváděním metodiky BIM do praxe, představit dosažené výsledky v implementaci BIM tam, kde se metodiku BIM daří úspěšně zavádět. Kromě domácích řečníků se vždy představují zahraniční hosté, kteří představí zavádění metodiky BIM v zahraničí.

čtvrtek 10. listopadu 2016

Čas Akce
08:00

AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

09:00

ZAHÁJENÍ DOPOLEDNÍHO BLOKU

09:15

BLOK #1 | Plenární sekce I. (1 hod 40 min)

Společnost 4.0 | Průmysl 4.0 | Stavebnictví 4.0

10:45

coffee break (20 min.)

11:05

BLOK #2 | Plenární sekce II. (1 hod 40 min)

BIM pro dopravní stavby

13:00

Přestávka, občerstvení (60 min.)

14:00

ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO BLOKU

14:00

BLOK #3 | Panelová diskuse (1 hod 30 min)

Paralelní sekce 1x 4 á 85 min

D31. BIM v ČR: aktuální stav

D32. BIM a výuka

D33. Technlogie pro (Open) BIM

15:25

coffee break (25. minut)

15:50

BLOK #4 | Panelová diskuze (1 hod 25 min)

Paralelní sekce 1x 4 á 85 min

D41. BIM pro pozemní stavby

D42. BIM pro dopravní stavby

D43. BIM inspirace

17:15

Zakončení akce

18:00

Open BEER party

Změna programu vyhrazena.

Vybraná témata

  • Společnost 4.0 - Průmysl 4.0 - Stavebnictví 4.0
  • BIM jako základní kámen inovací ve Stavebnictví 4.0
  • BIM pro budovy
  • BIM pro dopravní stavby
  • BIM pro infrastrukturu
  • Role BIM ve veřejných zakázkách
  • BIM spolupráce a komunikace
  • BIM od projekce a výstavby až po správu budovy
  • BIM v praxi
  • BIM ve světě