BIM DAY 2014

Program konference

Výroční konference BIM DAY je již tradiční „událostí roku” organizovanou Odbornou radou pro BIM. Cílem výroční konference je představení nových trendů ve stavebnictví v souvislosti se zaváděním metodiky BIM do praxe. Kromě domácích řečníků se vždy představují zahraniční hosté, kteří představí zavádění metodiky BIM v zahraničí.

čtvrtek 31. října 2013

Čas Akce
08:00

AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

09:00

ZAHÁJENÍ DOPOLEDNÍHO BLOKU

09:15

BLOK #1 | Plenární sekce I. (2 hod 00 min)

Plenární sekce I.

Ballingův sál

BIM ve světě
09:15 - 09:35

Thomas Liebich [DE] / buildingSMART International
BIM - budoucnost správy informací při řízení projektů

09:35 - 09:55

Christoph Eichler [AT] / BEHF corporate architects
BIM - struktura a funkce

09:55 - 10:15

Paul Nelmes [UK] / SKANSKA UK
BIM ve stavební výrobě

10:15 - 10:35

Lutz Bettels [DE] / Bentley Systems
BIM v cloudu

10:35 - 10:55

Steve Spark [UK] / 4Projects by Viewpoint
Velký BIM vs. malý BIM: V čem je rozdíl?

10:55 - 11:15

Katarzyna Knap-Miśniakiewicz [PL] / Pracownia Projektowa Inżynierii Cieplnej
Multi-oborový projekt energeticky úsporného domu

11:15

coffee break (30 min.)

10:45

BLOK #2 | Plenární sekce II. (1 hod 20 min)

Plenární sekce II.

Ballingův sál

BIM v ČR
11:45 - 12:00

Petr Matyáš [CZ] / di5 architekti inženýři
Proč BIM v ČR

12:00 - 12:15

Martin Černý [CZ] / Výzkumné centrum AdMaS
BIM ve veřejných zakázkách

12:15 - 12:30

Martin Uličný [CZ] / TECHNICO Opava
BIM aneb jde to i jinak

12:30 - 12:45

Petr Tomáš, Aleš Lubas [CZ] / Mott MacDonald CZ
Příprava a správa dopravních staveb

12:45 - 13:00

Petr Matějka [CZ] / Fakulta stavební ČVUT v Praze
Rámec koncepce výuky BIM v ČR

13:00 - 13:15

Milan Hampl [CZ] / IKA-DATA, IFMA CZ
Praktické zkušenosti z integrace BIM a FM nástrojů

13:15

Diskuse

13:30

Přestávka, občerstvení

14:30

ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO BLOKU

14:30

BLOK #3 | Panelová diskuse I. (1 hod 20 min)

Panelové diskuze I.

Ballingův sál + 3 učebny v NTK

Paralelní sekce
D1. BIM v projekční praxi

Na první pohled by se mohlo zdát, že v projekční praxi je BIM již naprostou samozřejmostí. Jestli tomu tak opravdu je, o tom budou diskutovat zástupci architektonických a projekčních ateliérů, kteří s BIM již mají své zkušenosti, ale také mají zkušenosti s kolegy projektanty, kteří BIMu ještě odolávají a se kterými i přes to musí mnohdy spolupracovat.

D2. BIM v přípravě a realizaci stavby

Využití BIM datového modelu při řízení ve stavebnictví není zdaleka tak rozšířené jak by mělo. Pokud v Česku projektanti již první pilotní projekty v BIMu úspěšně projektují, pak využití dat na našich stavbách je v plenkách. Zapomeneme-li na zkušenosti zahraničních stavebních firem působících na domácím trhu a jejich první pilotní projekty, pak bychom mohli nabýt lehce dojmu, že BIM je jen hračka pro architekty či projektanty. Přitom výhody plynoucí z využití BIM datového modelu na stavbách jsou evidentní. O výhodách BIM ve stavební výrobě i o překážkách, které brání plošnějšímu zavedení BIM na naše stavby se bude diskutovat v tomto diskuzním bloku určeném především zástupcům stavebních firem, generálním dodavatelům i jejich subdodavatelům.

D3. BIM při správě a údržbě budovy

Pokud porovnáme podíl nákladů na návrh stavby (projekt) a celkové náklady (realizace a provoz stavby), zjistíme, že zdánlivě dražší, ale kvalitnější návrh se vyplatí. Kvalita návrhu stavby i její realizace je dobrou výchozí pozicí pro správu a údržbu budov, tzv. Facility management. V této panelové diskuzi se bude diskutovat o tom, zda-li je pro správce budovy výhodou mít k dispozici datový BIM model a začít jej využívat v nejdelší a tedy i nejzásadnější etapě životního cyklu budovy. Řeč bude nejen o novostavbách, ale i o již provozovaných budovách.

D4. BIM a veřejné zakázky

Důvody pro vydání směrnice 2014/24/ES [1] jsou shrnuty v jejím úvodu. Představují tedy výchozí bod celé směrnice a její vymezení vůči předcházející směrnici 2004/18/ES. Z toho, že v celé směrnici je patrný důraz kladený mj. na veřejné stavební zakázky, lze usuzovat, že Evropský parlament a rada jsou si vědomi nutnosti zásadních změn v oboru s důrazem na transparentnost, strukturovanost zadávání veřejných zakázek v souvislosti s požadavky kvality a v kontextu celoživotních nákladů a udržitelné výstavby.

15:50

coffee break (30. minut)

14:30

BLOK #4 | Panelová diskuse II. (1 hod 20 min)

Panelové diskuze I.

Ballingův sál + 3 učebny v NTK

Paralelní sekce
D5. BIM z pohledu investora

Investor se z hlediska časové posloupnosti nachází na začátku návrhu stavby, protože od něj přichází počáteční zadání a specifikace. Pokud se rozhodne, může požadovat, aby projekt byl zpracováván metodou informačního modelování. Z hlediska investora patří mezi hlavní přínosy BIM možnost lépe průběžně kontrolovat stav návrhu projektu.

D6. BIM komunikace

Data, která vznikají během projektování, výstavby a správy stavby je potřeba třídit a spravovat, tak aby byla ideálně v daný okamžik aktuální a dohledatelná během chvilky. Přijmeme-li fakt, že data o budově by se do budoucna neměla pouze a jen archivovat, ale naopak aktivně používat, pak je potřeba hledat odpovídající technologie či nástroje, které nám práci s dokumenty během celého životního cyklu stavby usnadní.

D7. BIM a výuka

Pokud porovnáme podíl nákladů na návrh stavby (projekt) a celkové náklady (realizace a provoz stavby), zjistíme, že zdánlivě dražší, ale kvalitnější návrh se vyplatí. Kvalita návrhu stavby i její realizace je dobrou výchozí pozicí pro správu a údržbu budov, tzv. Facility management. V této panelové diskuzi se bude diskutovat o tom, zda-li je pro správce budovy výhodou mít k dispozici datový BIM model a začít jej využívat v nejdelší a tedy i nejzásadnější etapě životního cyklu budovy. Řeč bude nejen o novostavbách, ale i o již provozovaných budovách.

D8. BIM a standardy a legislativa

Jak nastavit spolupráci mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu? Jaké standardy a legislativní rámec je vhodné dodržovat při zavedení metodiky BIM do stavebnictví? Řeč bude o organizaci buildingSMART, o otevřeném souborovém formátu IFC či COBIe.

17:40

Zakončení akce

Změna programu vyhrazena.

Vybraná témata

  • BIM pro budovy
  • BIM pro dopravní stavby
  • BIM pro infrastrukturu
  • Role BIM ve veřejných zakázkách
  • BIM spolupráce a komunikace
  • BIM od projekce a výstavby až po správu budovy
  • BIM v praxi
  • BIM ve světě

Doprovodný program konference

25.-26.11.2014 | 4. zasedání pracovní skupiny CEN

Čtvrté zasedání pracovní skupiny CEN pro přípravu evropských norem pro BIM (CEN/BT/WG215 - European Committee for Standardization)