BIM DAY 2013

Program konference

čtvrtek 31. října 2013

Čas Akce
08:00

AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

09:00

ZAHÁJENÍ

09:15

BLOK #1.1 | Příspěvky CZ řečníků (1 hod 20 min)

BIM v ČR část 1.

 • Daniel Pexa / FADW
  BIM v projekční praxi / BIM in design practice
 • Tomáš Minka / di5
  Přínos BIM pro investora nebo vlastníka / BIM benefits for the investor or owner
 • Jaromír Krejčí / student FA ČVUT
  Příklad zpracování bakalářské práce metodikou BIM / Processing of a bachelor thesis with method BIM
 • Martin Černý / Centrum AdMaS
  Představení BIM Příručky a pracovní skupiny "BIM & Standardy a legislativa" / Introducing BIM Handbook and the working group "BIM & Standards and Legislation"
10:30

coffee break (30 min.)

11:05

BLOK #1.2 | Příspěvky CZ řečníků (2 hod.)

BIM v ČR část 2.

 • Markéta Havlíčková / MS Architekti
  Pilotní projekt v prostředí BIM / Pilot project in the BIM environment
 • Petr Kotek / EnergySim
  Energetická náročnost budov v BIM / Energy performance of buildings in BIM
 • Miroslav Vyčítal / SKANSKA
  Zkušenosti s BIM modely v přípravě a realizaci staveb v ČR / Experience with BIM models in preparation and realization of buildings in the Czech Republic
12:40

Diskuse

12:55

Přestávka, občerstvení

09:00

ZAHÁJENÍ 2. BLOKU

Paul Taylor / British Embassy Prague, UK Trade & Investment

14:05

BLOK #2.1 | Příspěvky zahraničních řečníků (2 hod 10 min)

BIM v zahraničí část 1.

 • Lutz Bettels / Bentley Systems
  BIM ve federativním prostředí – Budoucnost BIMu / BIM in a Federated Environment – The Future of BIM
 • Ben Wallbank / Graphisoft UK
  BIM a strukturované údaje: Britská perspektiva / BIM and structured data: A UK perspective
 • Mark Bouten / DATA DESIGN SYSTEM
  Pracovní postup Open BIM z technického hlediska projektanta TZB / The Open BIM workflow from an MEP engineer's perspective
 • Leif Granholm / Tekla
  BIM pro výrobu / BIM to fabrication
16:15

coffee break (30 min.)

16:45

BLOK #2.1 | Příspěvky zahraničních řečníků (1 hod 15 min)

BIM v zahraničí část 2.

 • Matthew Owen / 4Projects
  OpenBIM – IFC, COBIe and the Common Data Environment / OpenBIM – IFC, COBIe a výměnné prostředí Common Data Environment
 • András Szigeti a Peter Tuczai / vintoCON
  BIM pro Facility Management / BIM for Facilities Management
 • Stephen Lockley / University of Northumbria
  Od komunikace ke spolupráci: Modelová situace pro lepší pochopení přijetí BIM ve vaší společnosti / From Corresponding to Collaborating: A model for understanding the level of BIM adoption in your organisation.
18:30

BIM DAY AFTERPARTY

Změna programu vyhrazena.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Online přihláška