BIM DAY 2012

Moderní metody projektování, výstavby a správy budov

Představit BIM proces jako užitečný, moderní a efektivní způsob projektování a správy budov a majektu - práce s informacemi o budově během celého jejího životního cyklu.

BIM [Building Information Modeling] - Informační model budovy je koordinovaný soubor procesů, jež dává přidanou hodnotu při vytváření, řízení a sdílení informací o stavbě po celou dobu jejího životního cyklu.


  • BIM strategie britské vlády
  • BIM a spolupráce
  • Spuštění Národní BIM knihovny
  • Národní BIM Report 2012

BIM jako proces z různých úhlů pohledu

Legislativa / Standardy / Normy / Architektura / Projektování - Statika - Projektování - TZB / Projektový Management / Realizace staveb / Správa a údržba budov / Výuka BIM / BIM management / Datová výměna / Digitální knihovny stavebních prvků

BIM z pohledu všech účastníků stavebního procesu

Architekt / Stavební projektant / Inženýr statik / Projektant TZB / Výrobci stavebních výrobků / Stavební firmy / Vlastníci budov / Správci budov

Vybraná témata konference

  • BIM vs. Normy, Standardy a Legislativa
  • BIM vs. Integrované projektování
  • BIM vs. Stavební proces
  • BIM vs. Správa a údržba budov