Aktuality

 • BIM DAY 2019

  BIM DAY 2019 - SAVE THE DATE! Těšíte se na letošní konferenci BIM DAY 2019?! Neváhejte a uložte si do svých kalendářů datum 8. října 2019.

 • Konference BIM pro investory 2019

  První ročník jedinečné konference BIM pro investory se uskutečnil 29. ledna 2019. Na 70 posluchačů jsme provedli základy BIM pro investory, poskytli návod a důležité informace, jak se v této problematice orientovat.

 • BIM příručka pro investory

  Příručka BIM po investory je určena nejen investorům staveb z privátní i veřejné sféry, ale všem, kteří se o tuto problematiku zajímají. Přináší úvod do problematiky BIM z pohledu investorů a zodpovídá jejich nejčastější otázky.

 • Ohlédnutí za konferencí BIM DAY 2018

  Přinášíme Vám krátké video ohlédnutí za konferencí BIM DAY 2018. Konference BIM DAY 2018 seznámila posluchače s aktuální situací a stavem naplňování koncepce BIM v ČR. Prezentovány byly také první pilotní projekty v Čechách a také zkušenosti ze zahraničí, kde je BIM čili Building Information Management již aktivně využíván.

 • BIM World Munich 2018 se nezadržitelně blíží!

  Ve dnech 27. a 28. listopadu 2018 se sejdou přední odborníci ze stavebnictví v Mnichově, aby si navzájem vyměnili zkušenosti z oblasti digitalizace ve stavebnictví. Letos organizátoři očekávají, že BIM World v Mnichově přiláká přes 4.000 návštěvníků z více než 30 zemí.

 • 3x na téma BIM na internetu

  Internet je bezesporu skvělou studnicí pro čerpání informací a sdílení zkušeností v celé řadě oborů lidské činnosti. Z oblasti informačního modelování staveb existuje rovněž celá řada zajímavých zdrojů. Nejen zahraničních, ale i domácích. Dnes si představíme tři weby hovořící česky.

P1. Popularizace BIM

Prvořadým posláním spolku CzBIM je popularizace, osvěta a podpora v oblasti BIM. Snahou je metodiku BIM dostat k co možná nejširšímu okruhu jak odborné, tak i laické veřejnosti ze všech oblastí stavebního sektoru.

P2. Prosazování metody BIM v České republice

P2. Prosazování metody BIM v České republice

Odborná rada pro BIM je oponentem při tvorbě nové legislativy a rovněž vytváří či navrhuje nové standardy. Jak představenstvo, tak pracovní skupiny se v rámci svého působení ve spolku aktivně zasazují o prosazování metodiky BIM v ČR. Mnozí z řad představenstva jsou aktivními členy a reprezentanty BIMu např. v zahraničních technických komisích ISO a CEN, včetně EU BIM Task Group.

P3. Platforma pro setkávání a spojovník profesí

P3. Platforma pro setkávání a spojovník profesí

Odborná rada pro BIM je také platformou pro setkávání odborníků z mnoha oborů, kterých se BIM bezprostředně týká. Jedním z důležitých cílů spolku czBIM je také rozšiřování spolupráce se školami, spolky a institucemi. CzBIM je uznávaným partnerem jak pro soukromý sektor, tak i pro státní správu.

P4. Vzdělávání

P4. Vzdělávání

CzBIM se aktivně věnuje vzdělávání. Poskytuje nejen obecné informace o metodice BIM, ale zaměřuje se také na specifické oblasti zavádění metody BIM s ohledem na konkrétní cílovou skupinu. Zájemcům o metodiku BIM poskytuje poradenství, semináře, workshopy, konference, ale i nástroje a know-how pro vyzkoušení metodiky BIM na reálném projektu.

P5. Pracovní skupiny

P5. Pracovní skupiny

V rámci spolku CzBIM pracuje několik tematicky vymezených pracovních skupin (PS), složených z řad členů Odborné rady pro BIM – odborníků z praxe či akademické sféry.

Staňte se členem czBIM a buďte ve středu dění při prosazování metody BIM v ČR

BIM se dříve nebo později dotkne každého ve stavebnictví. Proto buďte napřed a staňte se členem czBIM. Členem se může stát jak zástupce soukromého nebo veřejného sektoru, tak i kdokoli z odborné veřejnosti. Spolek nabízí tři kategorie členství:

Více informací
 • Kolektivní členství

  Kolektivní členství

  Kolektivním členem se stává právnická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku czBIM vyjádřený při žádosti o registraci, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči spolku a zaplacení členského příspěvku. Právnická osoba je zastoupena jím určeným zástupcem.

 • Individuální členství

  Individuální členství

  Individuálním členem spolku czBIM se může stát fyzická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený při žádosti o registraci k individuálnímu členství, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči spolku a zaplacení členského příspěvku.

Členové CZBIM