Aktuality

P1. Popularizace BIM

Prvořadým posláním spolku CzBIM je popularizace, osvěta a podpora v oblasti BIM. Snahou je metodiku BIM dostat k co možná nejširšímu okruhu jak odborné, tak i laické veřejnosti ze všech oblastí stavebního sektoru.

P2. Prosazování metody BIM v České republice

P2. Prosazování metody BIM v České republice

Odborná rada pro BIM je oponentem při tvorbě nové legislativy a rovněž vytváří či navrhuje nové standardy. Jak představenstvo, tak pracovní skupiny se v rámci svého působení ve spolku aktivně zasazují o prosazování metodiky BIM v ČR. Mnozí z řad představenstva jsou aktivními členy a reprezentanty BIMu např. v zahraničních technických komisích ISO a CEN, včetně EU BIM Task Group.

P3. Platforma pro setkávání a spojovník profesí

P3. Platforma pro setkávání a spojovník profesí

Odborná rada pro BIM je také platformou pro setkávání odborníků z mnoha oborů, kterých se BIM bezprostředně týká. Jedním z důležitých cílů spolku czBIM je také rozšiřování spolupráce se školami, spolky a institucemi. CzBIM je uznávaným partnerem jak pro soukromý sektor, tak i pro státní správu.

P4. Vzdělávání

P4. Vzdělávání

CzBIM se aktivně věnuje vzdělávání. Poskytuje nejen obecné informace o metodice BIM, ale zaměřuje se také na specifické oblasti zavádění metody BIM s ohledem na konkrétní cílovou skupinu. Zájemcům o metodiku BIM poskytuje poradenství, semináře, workshopy, konference, ale i nástroje a know-how pro vyzkoušení metodiky BIM na reálném projektu.

P5. Pracovní skupiny

P5. Pracovní skupiny

V rámci spolku CzBIM pracuje několik tematicky vymezených pracovních skupin (PS), složených z řad členů Odborné rady pro BIM – odborníků z praxe či akademické sféry.

Staňte se členem czBIM a buďte ve středu dění při prosazování metody BIM v ČR

BIM se dříve nebo později dotkne každého ve stavebnictví. Proto buďte napřed a staňte se členem czBIM. Členem se může stát jak zástupce soukromého nebo veřejného sektoru, tak i kdokoli z odborné veřejnosti. Spolek nabízí tři kategorie členství:

Více informací
  • Kolektivní členství

    Kolektivní členství

    Kolektivním členem se stává právnická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku czBIM vyjádřený při žádosti o registraci, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči spolku a zaplacení členského příspěvku. Právnická osoba je zastoupena jím určeným zástupcem.

  • Individuální členství

    Individuální členství

    Individuálním členem spolku czBIM se může stát fyzická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený při žádosti o registraci k individuálnímu členství, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči spolku a zaplacení členského příspěvku.

Členové CZBIM