Aktuality

 • Workshop SNIM

  Cílem workshopu SNIM jak sám název naznačuje je představit především projektovým ateliérům a projektantům jak Standard negrafických informací 3D modelu (SNIM) úspěšně implementovat do své každodenní činnosti při tvorbě BIM modelu. Co SNIM je, jak vznikl a jaké jsou jeho přínosy pro všechny účastníky výstavby vás provedou hlavní tvůrci standardu a pokusí se odpovědět na všechny vaše otázky.

 • Ohlédnutí za konferencí BIM DAY 2018

  Přinášíme Vám krátké video ohlédnutí za konferencí BIM DAY 2018. Konference BIM DAY 2018 seznámila posluchače s aktuální situací a stavem naplňování koncepce BIM v ČR. Prezentovány byly také první pilotní projekty v Čechách a také zkušenosti ze zahraničí, kde je BIM čili Building Information Management již aktivně využíván.

 • BIM World Munich 2018 se nezadržitelně blíží!

  Ve dnech 27. a 28. listopadu 2018 se sejdou přední odborníci ze stavebnictví v Mnichově, aby si navzájem vyměnili zkušenosti z oblasti digitalizace ve stavebnictví. Letos organizátoři očekávají, že BIM World v Mnichově přiláká přes 4.000 návštěvníků z více než 30 zemí.

 • 3x na téma BIM na internetu

  3x na téma BIM na internetu

  Internet je bezesporu skvělou studnicí pro čerpání informací a sdílení zkušeností v celé řadě oborů lidské činnosti. Z oblasti informačního modelování staveb existuje rovněž celá řada zajímavých zdrojů. Nejen zahraničních, ale i domácích. Dnes si představíme tři weby hovořící česky.

 • Členové czBIM mohou nominovat kandidáty do představenstva
 • První BIM Market úspěšně za námi

  První BIM Market úspěšně za námi

  V pondělí 4. června v odpoledních hodinách se uskutečnil BIM Market. Jednalo se o první akci tohoto druhu, v rámci které měli možnost se navzájem představit jednotliví členové czBIM. Odborná rada pro BIM

 • Fotoohlédnutí za konferencí BIM ve stavebnictví 2018
 • Pozvánka na konferenci BIM ve stavebnictví 2018
 • Pozvánka na workshop
 • Odborná rada pro BIM se prezentovala na veletrhu Aquatherm Praha 2018

5 základních pilířů činnosti Odborné rady pro BIM

Činnost Odborné rady pro BIM (CzBIM) je postavena na pěti hlavních pilířích, pomocí nichž se Odborná rady pro BIM snaží
dostat do povědomí metodiku Informačního modelování budov (BIM)

P1. Prezentace BIM

P1. Popularizace BIM

Prvořadým posláním spolku CzBIM je popularizace, osvěta a podpora v oblasti BIM. Snahou je metodiku BIM dostat k co možná nejširšímu okruhu jak odborné, tak i laické veřejnosti ze všech oblastí stavebního sektoru.

P2. Publikační činnost

P2. Prosazování metody BIM v České republice

Odborná rada pro BIM je oponentem při tvorbě nové legislativy a rovněž vytváří či navrhuje nové standardy. Jak představenstvo, tak pracovní skupiny se v rámci svého působení ve spolku aktivně zasazují o prosazování metodiky BIM v ČR. Mnozí z řad představenstva jsou aktivními členy a reprezentanty BIMu např. v zahraničních technických komisích ISO a CEN, včetně EU BIM Task Group.

P3. Platforma pro setkávání

P3. Platforma pro setkávání a spojovník profesí

Odborná rada pro BIM je také platformou pro setkávání odborníků z mnoha oborů, kterých se BIM bezprostředně týká. Jedním z důležitých cílů spolku czBIM je také rozšiřování spolupráce se školami, spolky a institucemi. CzBIM je uznávaným partnerem jak pro soukromý sektor, tak i pro státní správu.

P4. Pilotní projekty

P4. Vzdělávání

CzBIM se aktivně věnuje vzdělávání. Poskytuje nejen obecné informace o metodice BIM, ale zaměřuje se také na specifické oblasti zavádění metody BIM s ohledem na konkrétní cílovou skupinu. Zájemcům o metodiku BIM poskytuje poradenství, semináře, workshopy, konference, ale i nástroje a know-how pro vyzkoušení metodiky BIM na reálném projektu.

P5. Legislativa

P5. Pracovní skupiny

V rámci spolku CzBIM pracuje několik tematicky vymezených pracovních skupin (PS), složených z řad členů Odborné rady pro BIM – odborníků z praxe či akademické sféry.

Staňte se členem czBIM a buďte ve středu dění při prosazování metody BIM v ČR

BIM se dříve nebo později dotkne každého ve stavebnictví. Proto buďte napřed a staňte se členem czBIM. Členem se může stát jak zástupce soukromého nebo veřejného sektoru, tak i kdokoli z odborné veřejnosti. Spolek nabízí tři kategorie členství:

Více informací
 • Kolektivní členství

  Kolektivní členství

  Kolektivním členem se stává právnická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku czBIM vyjádřený při žádosti o registraci, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči spolku a zaplacení členského příspěvku. Právnická osoba je zastoupena jím určeným zástupcem.

 • Individuální členství

  Individuální členství

  Individuálním členem spolku czBIM se může stát fyzická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený při žádosti o registraci k individuálnímu členství, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči spolku a zaplacení členského příspěvku.